Dekton - Tech Collection

Keranium

Format: 320 x 144 cm
Grubość: 0.8cm 1.2cm 2cm
Dostępne z siatką

Opis: Potężny, oryginalny, industrialny i technologiczny. Znajdzie się w centrum uwagi.