Dekton - Natural Collection

Danae

Format: 320 x 144 cm
Grubość: 0.8cm 1.2cm 2cm 3cm
Dostępne z siatką
Opis: Różnorodne odcienie beżu na powierzchni dają wrażenie ruchu, przypominając piasek poruszający się na pustyni.