Trawertyny – pod względem cech użytkowych i składu, skały te zaliczają się do grupy „marmurów”. Zawierają w sobie również minerały węglanowe, decydujące o ich mniejszej twardości oraz jednorodności struktur. Są skałami bardziej porowatymi. Nadają się do wystroju łazienek, paneli ściennych, oraz do obudowy kominków.